GESCHIEDENIS

DE VOOROORLOGSE JAREN (1932-1940)

P.C.L. (Pijper Corps Lobith) is in 1932/33 ontstaan toen een aantal personen van schuttersvereniging Excelsior het initiatief hebben genomen om de muzikale opluistering bij de schuttersfeesten te gaan verzorgen. De grote animator is ongetwijfeld de heer H. van der Meijden geweest. Hij was destijds commandant bij de schutterij.  Hij werd geassisteerd door de heren H. Meijer, T. Geutjes, H. Geutjes, A. Klop, B. Roos, H. Barthen, G. Slagmeulen, welke als tamboers fungeerden, terwijl de heren J. Groenen, W. Hafkamp en J. Strick hoornblazers werden. 
Toen op een groot zangconcours in het daaropvolgende jaar de “Schutzverein Emmerich” met een tamboer- en pijperkorps naar Lobith kwam, ontketende men zoveel enthousiasme bij het bestuur van Excelsior, dat besloten werd om in Lobith over te gaan tot de oprichting van het Lobith’s Pijperkorps (L.P.C.). Dit was op 30 april 1934. 
Onder leiding van de heer J. Hendriks uit Elten werd met de repetities gestart en trad men in datzelfde jaar voor het eerst in et voetlicht. Op een algemene ledenvergadering, welke gehouden werd in zaal “De Heuvel” in Lobith, bleek al spoedig dat de instandhouding van L.P.C. niet meer door de schuttersvereniging gefinancierd kon worden. 
Ondanks deze tegenslag bleef het korps in stand, dankzij de grote inzet van de leden en de steun van de bevolking.  Een fancy fair werd georganiseerd om geld bijeen te krijgen voor uniformen en instrumenten.  Van de opbrengst werden zwarte petten en broeken gekocht. Voor de witte overhemden moesten de leden zelf zorgen. 
Grote successen voor de oorlog waren ongetwijfeld het bezoek met Excelsior aan een groot concours in Nijmegen en de begeleiding van de andere Lobithse schutterij: Eendracht Maakt Macht naar Waterberg in Arnhem.

DE JAREN NA DE OORLOG (1945-1960)

Na de malaise van de oorlog moest er een nieuwe doorstart worden gemaakt. Besloten werd om ook meisjes tot het korps toe te laten. De toenmalige tambour-maître heeft zich hier sterk voor ingezet. Er waren nog slechts één trommel en enkele blaasinstrumenten aanwezig. 
Toch wist het korps in 1946, met 17 leden, de hoofdprijs in de wacht te slepen tijdens een concours in Ooy. De prijzen werden in die tijd bepaald aan de duur van het applaus. Er werden in die eerste jaren na de oorlog veel prijzen behaald waaronder een eerste prijs in 1947 op een groot concours in Tilburg. 
In 1949 waren naast het slagwerk en de fluitjes voor het eerst de vrolijke klanken van de lyra’s te horen. Enkele leden (12 personen) richtten in 1951, naast L.P.C. de mondharmonicaclub op. Deze club werd in 1960 opgeheven. In dit jaar veranderde de naam in P.C.L. wat stond voor Pijper Corps Lobith.

Van Lobith’s Pijper Corps naar Showband P.C.L. Lobith (1960-1972)

In het jaar van de naamsverandering werden tevens de eerste echte uniformen aangeschaft. Deze uniformen bestonden uit een blauwe broeken en jassen met witte petten. Twee jaar later werd de vereniging gevraagd om tijdens de Spijkse kermis acte de presence te geven. Dit heeft men tot 1966 gedaan. 
Tijdens deze jaren bleef de vereniging actief op concoursen en werden regelmatig prijzen behaald. In 1968 werden na het behalen van de eerste prijs op een concours in Millingen de zogenaamde Es-Bes trompetten aangeschaft. Dit vergrootte de muzikale diversiteit van de vereniging. Enkele jaren later werd overgegaan tot de aanschaf van de door toenmalige instructeur Jan Sliekers zo vurig gewenste G-D trompetten. Ook werden toentertijd twee bassen aangeschaft. 
Na deze aanschaf veranderde men wederom de naam van de vereniging. Ditmaal was het Showband P.C.L. Lobith.

De hoogtijdagen o.l.v. Sliekers (1972-1977)

Jan Sliekers was niet alleen instructeur. Hij heeft in de jaren ‘70 diverse marsen het korps gecomponeerd, de mars “PCL-sound” was één van de eerste GD-werken die PCL op straat speelde in een combinatie tussen slagwerk, GD-trompetten, pijpers en lyra's. Speciaal voor het 40-jarig jubileum is de mars “PCL-special” geschreven. In 1971 werden wederom nieuwe uniformen aangeschaft. De tot op de draad toe versleten donkerblauwe pakken werden vervangen door nieuwe blauwe pakken. De witte petten werden vervangen door witte kolbakken. Tevens werd dit jaar een majorettekorps opgericht. Hierdoor liep het korps tijdens optredens in totaal met zestig personen op straat. Het daaropvolgende jaar mocht Showband P.C.L. Lobith na een jaar van keihard werken een eerste prijs met lof der jury én de bondswimpel mee naar huis nemen. 
In 1974 organiseerde de vereniging ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan voor het eerst een taptoe. Deze vond plaats op de Europakade in Tolkamer onder de naam “Euro-Rijn-taptoe” Er namen vele korpsen uit binnen- en buitenland deel. Uniek was het gezamenlijke optreden van alle muziek- en tamboerkorpsen uit de gemeente Herwen en Aerdt. Datzelfde jaar kreeg het majorettekorps nieuwe uniformen. 
Een jaar later promoveerde het korps naar de eerste divisie. Na deelname aan een bloemencorso / Taptoe show in Vollenhove was de faam van P.C.L. niet meer te stuiten en werd de vereniging veelvuldig gevraagd voor binnen- en buitenlandse optredens. 
Toen Jan Sliekers P.C.L. in 1977 verliet, was het echter gedaan met de triomftocht van het korps. Een jaar later werd er nog wel gepromoveerd en een bondswimpel behaald.

Nieuwe uniformen, nieuwe periode (1978-1987)

Het was het jaar 1978 waarin Showband P.C.L. Lobith wederom in het nieuw werd gestoken. Ditmaal werden de vertrouwde blauwwitte uniformen ingeruild voor de tot op heden vertrouwde roodzwarte kleuren. Een jaar later, tijdens het 45-jarig jubileum, werd een filmdag over het korps georganiseerd. Ook werden onder leiding van dirigent Peter Smit nog enkele prijzen in de wacht gesleept. Echter, de animo voor de piccolo waarmee het korps vele hoogtepunten bereikt had, nam drie ventielen. De taptoe van dat jaar betekende de omschakeling van Pijperkorps naar Drumfanfare. De naam Showband bleef echter gehandhaafd. De bezetting bestond toentertijd uit: 13 trompetten, twee trombones, drie baritons, twee bassen, vier lyra’s, acht tamboers, één overslag, bekkens en pauken. Daarnaast had het korps nog een vaandeldrager, een tambour-maître, 24 majorettes en een hoofdmajorette. 
Het 50-jarig bestaan in 1984 werd opgeluisterd met een grote taptoe bij de Boskuul in Lobith en een koffieconcert bij zaal Heymen waar men destijds wekelijks repetities hield. Ook werd er een fancy fair gehouden. Onder leiding van dirigent Willy Teuben werd in 1986 tijdens een concours in Zevenaar nog een eerst prijs behaald. Martin Greven werd datzelfde jaar lid van verdienste. Nog een jaar later werd gepromoveerd naar de tweede divisie.

DE CRISISJAREN (1988-1994)

Hoewel het korps muzikaal weer op niveau zat, kreeg het te maken met een leegloop. Oudere leden stopten er mee en sommige leden verkasten naar andere muziekverenigingen. Helaas vond er niet of nauwelijks instroom van nieuwe (jeugd)leden plaats. Rond 1990 liep Showband P.C.L. Lobith nog maar met 17 à 18 spelende leden op straat. Het gebrek aan inkomsten door contributies en het noodgedwongen afzeggen van optredens betekende dat het leven van de vereniging aan een zijden draadje kwam te hangen. Met de trouwe leden van toen is de crisis die enkele jaren duurde doorstaan. Hoewel de toekomst in die jaren op het spel stond, probeerde men toch nog zo veel mogelijk op te treden en publiek te trekken. In 1994 organiseerde de vereniging ter gelegenheid van haar 60-jarige bestaan een bondsconcours in sporthal De Cluse in Herwen. Hieraan namen in totaal 14 verenigingen deel.

De opleving (1995 - heden)

Na deze roerige periode begon de vereniging langzaam weer uit het dal te kruipen. Langzaam maar zeker nam de muzikale aanwas weer toe. Leerling-trompettisten werden eigenhandig opgeleid en tot een danig niveau gebracht dat men op straat mee kon doen. Het aantal muzikanten dat op straat muziek kon maken werd weer uitgebreid naar ongeveer 25 personen. 
In die tijd werd ook het verenigingsgebouw van de plaatselijke wielervereniging overgenomen. Vanaf dat moment had de vereniging een eigen clubgebouw om in te repeteren. 
In 1999 werd dirigent Kees Spijkers gevraagd om P.C.L. als dirigent naar een concours te begeleiden. Deze samenwerking beviel van beide kanten dermate goed dat besloten werd om met elkaar verder te gaan. De repetitiedagen werden uitgebreid van 2 naar 3 dagen per week, verdeeld over twee muziekgroepen. Op deze manier werd getracht het muzikale niveau waar het korps in de jaren ’70 om bekend stond weer te evenaren. 

In 2004 bestond de vereniging 70 jaar. Dit mocht niet onopgemerkt voorbijgaan. In januari van dat jaar werd tezamen met Schuttersvereniging Excelsior, welke haar 80-jarig bestaan vierde, een receptie gehouden waarbij het korps een spetterend concert gaf. In de maand mei van datzelfde jaar werd een muziekdag georganiseerd waarbij diverse verenigingen uit de regio belangeloos meewerkten. Dit had een muzikale “verbroederingsdag” tot resultaat. In september werd het kringfestival georganiseerd waaraan vele korpsen die bij de kring zijn aangesloten deelnamen. 
Helaas kon Kees Spijkers wegens gezondheidsredenen in 2007 zijn functie als dirigent niet meer uitoefenen. Deze werden tijdelijk overgenomen door spelend lid Martin Greven. Hij verzorgde al tientallen jaren de jeugdopleiding voor het koperwerk. In de tussentijd werd driftig gezocht naar een alternatief. Een spelend lid inzetten als dirigent was immers niet de ideale oplossing. In oktober 2007 werd een nieuwe dirigent aangetrokken in de naam van Bernard Klopman. Ondanks de korte voorbereiding met het korps werd, bij zijn debuut als dirigent van Drumfanfare PCL, tijdens het kerstconcert van dat jaar een mooi resultaat neergezet. Na dit concert werd geprobeerd het niveau nog verder omhoog te brengen. Resultaat van de samenwerking was goede straatmuziek, nette uitvoeringen tijdens muziekwedstrijden en wederom een prachtig kerstconcert. 
2009 was het jaar waarin Drumfanfare PCL 75 jaar bestond. Dit liet de vereniging niet ongemerkt voorbij gaan. Zo werden diverse evenementen georganiseerd, zoals een jubileumconcert, een receptie waarop een nieuw vaandel werd onthuld, en een muziekspektakel op de kade. Ook werd het kringfestival voor kring Babberich georganiseerd. De vereniging heeft op deze manier haar verjaardag samen met de bewoners van Lobith, Tolkamer en omliggende dorpen groots kunnen vieren!

VANDAAG-DE-DAG

Momenteel wordt getracht de kwaliteit van de muziek tot een aanvaardbaar niveau te brengen, maar gezelligheid staat ook hoog in het vaandel! Jaarlijks terugkerende evenementen zijn: de carnavalsoptochten in Lobith en Gelsenkirchen (Dld), de begeleiding van schuttersvereniging Excelsior tijdens de kermis en diverse concoursen, en de Sint Maartenoptochten. Kortom, PCL is een actieve vereniging waar het plezier in muziek maken en het samenzijn erg belangrijk is. Momenteel bestaat de vereniging uit zo'n 30 spelende leden en 5 leerlingen.