Lidmaatschap

Lid worden van Drumfanfare PCL Lobith kan iedereen. Mensen die willen kennismaken met muziek of met onze vereniging zijn van harte welkom om een van onze repetitieavonden te bezoeken. Bij serieuze interesse in het lidmaatschap wordt het formulier “Verzoek tot lidmaatschap” ingevuld. Het bestuur beoordeelt vervolgens het lidmaatschap.

Om lid te worden dient een persoon minimaal acht jaar oud te zijn. Maatwerk is mogelijk, dus ken jij iemand die graag lid wil worden, maar onder de acht jaar oud is, treed dan vooral in overleg met het bestuur om de mogelijkheden te verkennen.

De leeftijdsgrens naar boven is oneindig. De vereniging kent geen ledenstop. Ze houdt echter wel rekening met de beschikbaarheid van de instrumenten en de bezetting van de secties en zal hierover een voorkeur uitspreken.

Contributie

  • De contributie voor jeugdleden (tot 18 jaar) bedraagt € 7,- per maand. 
  • De contributie voor een volwassen lid (18 jaar en ouder) bedraagt € 10,- per maand.
  • De eerste drie maanden kun je bij ons op proef komen. Zonder verdere verplichtingen, kunnen wij je (eventueel) enkele beginselen bijbrengen. Daarna betaal je contributie voor je lidmaatschap.

Voor het lidmaatschap hebben we enkele persoonlijke gegevens van je nodig voor onze administratie en informatieverstrekking zoals de nieuwsbrieven. Informatie hierover is te vinden in onze Privacy Policy.

Repetities

De repetities worden verdeeld over twee avonden waarin verschillende secties zowel apart als gezamenlijk repeteren. Op dit moment bestaat Drumfanfare PCL uit ongeveer 25 spelende leden. De vereniging bezit verschillende instrumenten die zijn onder te verdelen in een slagwerk- en een blazerssectie.

Op de dinsdagavond vindt de groepsrepetitie plaats voor alle leden. Tijdens deze avond repeteren de slagwerk- en de blazerssectie samen aan het repertoire dat zowel op straat als tijdens concerten wordt uitgevoerd.

De vrijdagavond is specifiek voor de slagwerksectie. Hier worden bijvoorbeeld 'struikelpunten' uit de groepsrepetitie behandeld. Tevens worden op deze avond tamboer-, lyra- en fluitmarsen geoefend (muziekstukken waarbij de blazers niet meespelen).

De diverse repetities vinden plaats in het clubgebouw van de vereniging, die is gevestigd aan Sportlaan 10 in Lobith. Onze repetitietijden zijn als volgt:

Dinsdag: gehele korps

19.30 -20.30 uur

20.30 – 20.45 uur pauze

20.45 - 21.30 uur

Vrijdag: slagwerk

19.00 – 19.30 uur leerlingtambours

19.30 – 21.00 uur gevorderde slagwerkers

Opleiding 

Om tot een gewenst muzikaal niveau te komen, is het natuurlijk nodig om te repeteren. Onder deskundige leiding van een dirigent en enkele instructeurs binnen de vereniging probeert de fanfare tot een acceptabel niveau te komen.

Nieuwe leerlingen worden opgeleid binnen de vereniging of volgen muzieklessen bij de muziekschool in Zevenaar.

Slagwerkleerlingen worden opgeleid binnen de vereniging. Zij krijgen les op vrijdagavond.

Leerlingen van de blaassectie volgen de lessen bij de muziekschool. De leerling/ouder zorgt zelf voor de aanmelding bij de muziekschool. Het instrument kan geleend worden bij de vereniging.


Instrumenten

De vereniging bezit over verschillende instrumenten welke zijn onder te verdelen in een slagwerk- en een blazerssectie.

Slagwerksectie

Deze sectie bestaat uit:

Grote trom, Tenor trom,Kleine trommels, Bekkens, Lyra’s en diverse begeleidingsinstrumenten.

De grote trom kan worden gezien als het hart van het korps en zorgt tijdens straatoptredens samen met de trommels en bekkens voor het marstempo en de constante toestroom van muziek. De vrolijke klanken van de lyra’s zorgen voor meer diversiteit binnen de slagwerksectie.

Blazerssectie

Deze sectie is een stuk uitgebreider dan de slagwerksectie en bestaat uit de volgende instrumenten:

Trompetten, Bugels, Hoorns, Baritons, Saxofoons, Piccolo’s, Trombones en de Bas.

Deze sectie vergroot de muzikale diversiteit van de drumfanfare aanzienlijk en zorgt voor vrolijke klanken zowel tijdens concerten als op straat.